Vēsture

2004.gadā Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti, un daudzi latvieši par savām jaunajām mājām izvēlējās Lielbritāniju un tieši Mančesteru. Iemesli tam bija dažādi – studijas vai darbs. Daudzi pārcēlās ar savām ģimenēm.

Lai palīdzētu latviešiem iedzīvoties un iepazīties ar citiem latviešiem Lielbritānijā mēs sākām rīkot dažādus pasākumus. Cilvēki, kuri piedalījās tajos, atzina, ka vēlas saglabāt savu identitāti un runāt latviešu valodā.

Acīmredzami arī uzreiz pēc iebraukšanas Lielbritānijā latviešu bērni jutās izolēti un vēlējās izmantot jebkuru iespēju runāt savā dzimtajā valodā. Tādējādi radās ideja par Latviešu diasporas skolas dibināšanu, kur bērni varētu pavadīt laiku kopā, iepazīties ar citiem latviešu bērniem un dalīties savā pieredzē.

2010.gada novembrī mēs oficiāli nodibinājām Mančesteras Latviešu diasporas skolu, par kuras mērķi tika izvirzīta latviešu bērnu kultūras identitātes stiprināšana un pašapziņas veidošana latviskas kultūras kontekstā.

Savā dabiskajā attīstības ceļā skolai nācās saskarties arī ar tādu jautājumu risināšanu, kuriem nav tieša saistība ar izglītību, tādēļ šo organizatorisko jautājumu risināšana ar laiku ieguva oficiālas organizācijas – Mančesteras Latviešu biedrības – apveidus.