Jaunais mācību gads Mančesteras latviešu skolā

autumnKlāt rudens un latviešu ģimenes ar bērniem uz nodarbībām atkal aicina Mančesteras latviešu skola. Skola savu darbību uzsāka trīs gadus atpakaļ, pateicoties Dzidras Nūras iniciatīvai.

Skola reģistrēta kā papildus izglītības un diasporas skola. Iesākumā skolu apmeklēja tikai astoņi bērni un nodarbības notika vienu reizi mēnesī. Šogad bērnu skaits sasniedzis piecdesmit un skola durvis viņiem vērs jau divas reizes mēnesī. Skolas galvenais mērķis ir palīdzēt latviešu bērniem saglabāt un attīstīt latviešu valodu, kā arī piedāvāt iespēju vecākiem un bērniem kontaktēties ar citām latviešu ģimenēm. Kā katru gadu, arī šogad, skola plāno rīkot dažādus pasākumus: Mārtiņu, Ziemassvētku, Lieldienu un Jāņu svinēšanu, un ikgadējo latviešu sporta dienu. Šajos pasākumos latviešu ģimenēm, arī tām, kas latviešu skolu regulāri neapmeklē, ir iespēja kopīgi pavadīt laiku latviskā vidē un iegūt jaunus paziņas un draugus.

Skolas vadības komitejai, Dzidrai Nūrai, Zanei Melijai, Mairai Jēkabsonei un Daigai Kamerādei, šim mācību gadam ir lieli plāni. Pēc vecāku ierosinājuma, šogad vecākiem ar pavisam maziem bērniem būs pašiem sava „ bēbīšu skola”. Jau lielāku bērnu apmācība šogad notiks pēc rūpīgi izstrādātas un pedagoģiski pamatotas programmas. To sagatavojusi skolas vadība sadarbībā ar skolas skolotājiem, pieaicinot arī Dainu Vītolu, Anglijas latvieti, ilggadēju Minsteres Latviešu Ģimnāzijas latviešu valodas skolotāju. Programmā galvenā būs latviešu valodas apguve un pilnveidošana, izmantojot dažādas aizraujošas aktivitātes, piemēram, rotaļas un spēles, ekskursijas uz muzejiem. Atsaucoties uz vecāku izteiktajām vēlmēm, šogad skolā tiks vairāk padomāts par to ko varam piedāvāt vecākiem, kamēr viņu bērni mācās. Aicināsim speciālistus, kas var konsultēt izglītības un darba attiecību jautājumos, organizēsim informācijas apmaiņu starp vecākiem par aktuālām tēmām.

Mančesteras latviešu skolā patreiz strādā četri brīvprātīgie skolotāji: Anna Aleka, Evija Krīgere, Dāvis Linde un Sintija Zīmele. Tā kā skola nemitīgi paplašinās, meklējam vēl papildus skolotājus.

Mančesteras skolas nodarbības notiek Rusholme Sure Start Children’s Centre, Great Western St.,  Rusholme Manchester, M14 4HA, katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā no plkst 10.00-13.00. Jaunākās ziņas par skolas darbību pieejamas domubiedru grupā “Mančestras latviešu skola” portālā  draugiem.lv (www.bit.ly/SRrgjv). Aicinām nākt mūsu pulciņā! Mēs priecājamies par katru jaunpienācēju.

Daiga Kamerāde

Informācijas avoti: